OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Osiguranjem od odgovornosti pruža se osiguravajuća zaštita osiguranika za štete učinjene na stvarima trećih osoba zbog uništenja ili oštećenja i zbog smrti, povrede zdravlja ili tijela trećih osoba.

Obavljanje poslovne aktivnosti nosi sa sobom i mnoge dodatne rizike - rizike ugrožavanja imovine ili tijela trećih osoba, bilo da se radi o prolaznicima, posjetiteljima Vaše tvrtke, susjedima ili Vašim vlastitim djelatnicima. Svi oni mogu, nastankom štetnog događaja koji je proizašao iz odgovornosti Vaše tvrtke, od Vas potraživati odštete koje nerijetko dostižu i milijunske iznose. Osiguranjem od odgovornosti prema trećim osobama iz djelatnosti pokrivamo slučajeve koji su za posljedicu imali smrt, ozljedu tijela ili zdravlja te oštećenje ili uništenje stvari treće osobe, a koji su proizašli iz građanskopravne, izvanugovorne odgovornosti Vaše tvrtke.

U tu se odgovornost ubraja cijeli niz mogućih štetnih događaja proizašlih iz posjedovanja stvari, objekata, strojeva, ali primjerice, i štete koje trećim osobama namjerno prouzroče Vaši djelatnici. Također, ako je ugovorena, pokrivena je i odgovornost prema vlastitim djelatnicima.

Vrste osiguranja od odgovornosti:

 • Opća odgovornost - građansko-pravna izvanugovorna odgovornost
 • Profesionalna - ugovorna odgovornost.

Općom odgovornošću prema trećim osobama smatra se građansko-pravna izvanugovorna odgovornost osiguranika, za štetu zbog smrti, povrede tijela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari treće osobe. Osiguranjem je pokrivena odgovornost za štetu nastalu iz djelatnosti osiguranika, iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa, ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti.

Profesionalnom [ugovornom] odgovornošću smatra se odgovornost nastala zbog profesionalnog propusta osiguranika u izvršenju obveza nastalih iz obavljanja pojedinih djelatnosti.

U ovu vrstu spadaju odgovornosti:

 • odvjetnika
 • javnih bilježnika
 • revizorskih tvrtki
 • upravitelja nekretninama
 • liječnika, stomatologa, ljekarnika
 • stečajnih upravitelja
 • posrednika u osiguranju i reosiguranju
 • zastupnika u osiguranju i reosiguranju
 • razne druge odgovornosti


Najčešće postavljana pitanja

Što su to čisto imovinske štete?
Čisto imovinske štete (eng. Pure financial loss) su štete koje nisu nastale ni povredom tijela ili zdravlja neke osobe, ni oštećenjem odnosno uništenjem stvari, odnosno one predstavljaju izmaklu dobit (tj. izostalo uvećanje imovine koje bi inače, po redovnom tijeku stvari, sigurno nastupilo).

Mogu li ugovoriti osiguranje od odgovornosti prema vlastitim djelatnicima?
Ugovaranjem osiguranja od građanskopravne izvanugovorne odgovornosti prema trećim osobama, pruža Vam se mogućnost posebno ugovoriti, uz obračunavanje dodatne premije, i osiguranje od odgovornosti prema vlastitim djelatnicima.

Što je to limit pokrića kod osiguranja od odgovornosti?
Limit pokrića je gornja obveza osiguratelja po jednom osiguranom slučaju.

Preuzmi zahtjev | PDF                        Popuni zahtjev | e-mail

 

 

 

   WebMediaWeb

Portal za oglašavanje
 
     ScandiEuro
         ScandiEuro

         Posredovanje u poslovima
 
     MobiCash web 100
      MobiCash

      Mobilno plaćanje
 
 
ASEuro web light                        ASEuro
            WebShop - WebKatalog
 
Dostava                        Dostava
                   na kućni prag