TRANSPORTNO OSIGURANJE

Osiguranje robe u prijevozu pokriva gubitak i/ili oštećenje robe do kojega dođe tijekom prijevoza zbog prometne nezgode prijevoznoga sredstva, elementarne nepogode, požara ili eksplozije, nedopreme cijelih koleta, krađe (djelomične ili potpune), manipulativnih oštećenja, pokisnuća i dr. Roba se najčešće osigurava “od skladišta do skladišta” uz mogućnost da se vrijednost robe uveća za pripadajuće dodatne troškove. U kargo osiguranju visina premije ponajprije ovisi o vrsti robe, relaciji prijevoza, vrijednosti robe i vrsti prijevoznoga sredstva.

U modernom svijetu koji danas funkcionira poput globalnog sela, u kojem ljudi iz raznih potreba naručuju stvari iz najudaljenijih djelova svijeta bitno je znati da postoji netko tko nam može ponuditi zaštitu od svih opasnosti koje proizlaze iz naše djelatnosti koja je izravno ili posredno vezana uz sve složenije i sve zahtjevnije aspekte međunarodnog transportnog tržišta.

Postoje dvije vrste transportnog osiguranja:

domaći kargo: Riječ je o osiguranju robe kojoj su polazno i odredišno mjesto unutar granica Republike Hrvatske. Osim navedenih vrsta prijevoza uključen je i prijenos poštom. Transport robe u domaćem prijevozu može se osigurati od “svih rizika” ili od “osnovnih rizika”. Roba tijekom prijevoza mora biti popraćena prijevoznim ispravama ispostavljenim sukladno Zakonu o prijevozu robe u cestovnom prijevozu i drugim pravnim propisima Republike Hrvatske.

međunarodni kargo: Kao i kod transporta u domaćem prijevozu i tijekom transporta u međunarodnom prijevozu roba se može osigurati od “svih rizika” ili samo od “osnovnih rizika”. U ovom slučaju roba tijekom prijevoza mora biti popraćena prijevoznim ispravama ispostavljenim sukladno međunarodnim konvencijama koje reguliraju prijevoz pojedinim prometnim granama.

Sektor za osiguranje prijevoza i kredita osigurava brodove, jahte, brodice, čamce i zrakoplove i druge letjelice, plovila u gradnji, robu u prijevozu, odgovornost vlasnika ili korisnika plovila, letjelica i drugih prijevoznih sredstava, vezano za korištenje u prijevozu osoba i stvari, te razna potraživanja. Uvjeti osiguranja prilagođeni su potrebama osiguranika, obzirom na područje plovidbe ili prijevoza. Usuglašeni su s domaćim, inozemnim pravnim propisima i međunarodnim konvencijama.

Najčešće postavljana pitanja


Tko je dužan ugovoriti obvezno osiguranje od odgovornosti?
Sukladno Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu, dužnost sklapanja ugovora o obveznom osiguranju od odgovornosti imaju vlasnici brodica odnosno jahti čija je snaga porivnih strojeva veća od 15 kw, a koja po propisima o registraciji brodica mora biti upisana u očevidnik brodica odnosno jahti.

Koja je razlika u pokrićima između obavezne i dragovoljne odgovornosti prema trećima?
Obvezna odgovornost pokriva nematerijalne štete tj. tjelesne ozljede, narušavanje zdravlja ili smrti treće osobe, s time da se trećim osobama ne smatraju osobe na plovilu kojim je prouzročena šteta te osobe na drugim plovilima. Dragovoljna odgovornost pokriva i materijalne i nematerijalne štete uključujući i osobe na plovilima.

Tko je dužan ugovoriti obvezno osiguranje putnika u javnom prometu od nezgode?
Sukladno Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu, dužnost sklapanja ugovora o obveznom osiguranju putnika u javnom prometu od nezgode imaju:

- vlasnici svih vrsta pomorskih, jezerskih i riječnih plovila, uključujući skele i splavove, koji na redovnim linijama slobodno prevoze putnike, uključujući krstarenje i prijevoz turista

- vlasnici svih vrsta pomorskih, jezerskih i riječnih plovila koja se iznajmljuju s najmanje jednim članom posade

Koja je razlika između karga i prijevozničke odgovornosti?
Osiguranje robe u prijevozu (kargo) ugovaraju vlasnici robe te je roba osigurana na fakturnu vrijednost te je najčešće pokrivena od svih rizika. Osiguranje prijevoznikove odgovornosti namijenjeno je isključivo prijevoznicima kako bi zaštitili svoju odgovornost nad pošiljkama koje prevoze u cestovnom prijevozu.

Međutim, njihova je odgovornost ograničena, u međunarodnom prijevozu ona iznosi 8,33 SDR po kili oštećene robe, stoga ovdje posebnu pažnju trebaju voditi vlasnici robe koji učestalo smatraju da im je roba pokrivena po polici prijevoznika. Također, prijevoznik nikada ne može biti odgovoran zbog rizika koji ovise o prirodnim svojstvima robe, čimbenicima koji nisu u vezi sa samim prijevozom ili zbog više sile a koje su po kargu mogu osigurati.

Preuzmi zahtjev | PDF                        Popuni zahtjev | e-mail

 

 

 

   WebMediaWeb

Portal za oglašavanje
 
     ScandiEuro
         ScandiEuro

         Posredovanje u poslovima
 
     MobiCash web 100
      MobiCash

      Mobilno plaćanje
 
 
ASEuro web light                        ASEuro
            WebShop - WebKatalog
 
Dostava                        Dostava
                   na kućni prag