PosaoZastupnici

 

 

  
      OBJAŠNJENJE

      ZA ISPLATU PROVIZIJE PO KOLONI A I B

    - osobe koje naprave osiguranje u agenciji MiranSan a pripadaju rubrici A,
      dobivaju stimulativni dio u navedenom postotku od upla?enog iznosa police
    - stimulativni dio predstavlja BON koji je iskoristiv kod odre?enog Partnera

    - Zastupnik iz rubrike B koji ugovori policu za novog Osiguranika iz rubrike A dobiva
      navedeni stimulativni iznos u vidu honorarnog dohotka za upla?eni iznos police
 


A

postotak
u
bruto
iznosuB

postotak
u
bruto
iznosu


MiranSan - STIMULATIVNI DIO


 VLASNIK 
 OBJEKTA 

 ZASTUPNIK 
AGENT

   1. ŽIVOTNO OSIGURANJE
      - za slu?aj smrt i doživljenje ( mješovito osiguranje ) jednokratna uplata....................................
      - za slu?aj smrt i doživljenje ( mješovito osiguranje ) višekratna uplata.......................................
      - za slu?aj smrti...................................................................................................................
      - rentno osiguranje...............................................................................................................
      - osiguranje kriti?nih bolesti...................................................................................................
      - dodatno osiguranje uz životno osiguranje.............................................................................
      - osiguranje za slu?aj vjen?anja ili ro?enja..............................................................................2.00%
1.00%
5.00%
1.00%
3.00%
5.00%
upit3.50%
2.50%
10.00%
2.50%
6.00%
10.00%
upit

  
   2. PUTNO OSIGURANJE
      - osiguranje pomo?i (asistencije) za vrijeme puta, izvan mjesta boravka i prebivališta...................
      - turisti?ko osiguranje, ..........................................................................................................
      - putno zdravstveno osiguranje ..............................................................................................upit
5.00%
3.50%upit
10.00%
8.00%
  
   3. OSIGURANJE OD NEZGODE
      - motornim vozilima, posebnim djelatnostima, .........................................................................
      - osiguranje djece i školske mladeži u školama.......................................................................
      - osiguranje osoba od posljedica nezgode pri i izvan redovnog zanimanja...................................
      - osiguranje gostiju, izletnika i turista, putnici u javnom prijevozu...............................................
      - ostala osiguranja i posebna od posljedica nezgode ...............................................................3.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%8.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
  
   4. OSTALA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI VLASNIKA
      - vlasnika/korisnika marine, brodo-popravlja?a, zaštitarske i detektivske djelatnosti.....................
      - organizatora putovanja, stalnih sudskih vještaka, posrednika u nekretninama...........................
      - odgovornost projektnih i drugih društava, revizorske tvrtki, odvjetnika ......................................
      - osiguranje od odgovornosti proizvo?a?a za proizvode, gra?evinari............................................
      - osiguranje op?e odgovornosti..............................................................................................5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
  
   5. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA
     - odgovornost voza?a za primljenu robu u cestovnom prijevozu..................................................
     - osiguranje vozila od odgovornosti prema tre?im osobama – režijski dodatak 20,0%..................
     - osiguranje vozila od odgovornosti prema tre?im osobama – režijski dodatak 15,0%..................
     - osiguranje vozila od odgovornosti prema tre?im osobama – režijski dodatak 13,5%..................
     - osiguranje vozila od odgovornosti prema tre?im osobama – režijski dodatak 10.0% .................0.50%
4.00%
3.00%
2.00%
1.50%1.00%

5.00%
4.00%
3.50%
2.50%
  
   6. OSIGURANJE CESTOVNIH VOZILA - KASKO
     - kasko cestovno vozilo (auto-asistencija), pomo? na cesti i ostala kasko vozila........................
     - kasko osiguranje cestovnih vozila na vlastiti pogon i bez vlastitog pogona i ostalo....................3.00%
0.50%


5.00%
1.00%
  
   7. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA UPOTREBU PLOVILA
    - vlasnik/korisnik broda-odgovornost voza?a za promet robe na moru,rijeci i jezeru .....................
    - vlasnik /korisnik broda na motorni pogon za pomo? drugom brodu na moru .............................
    - osiguranje/odgovornosti za štetu tre?ih osoba u obveznom osiguranju plovila i drugo.................5.00%
3.00%
3.00%6.50%
6.00%
6.00%

   
   8. OSIGURANJE ROBE U PRIJEVOZU
    -
u pomorskom prijevozu, avionskom, kopnenom, ostali prijevozi i skladištenje...........................5.00%


7.00%
  
   9. OSTALA OSIGURANJA IMOVINE
    - objekti u izgradnji, objekti u montaži, zalihe u hladnja?ama, osiguranje imovine.......................
    - strojevi od loma, provale kra?e i razbojstva, staklo od loma, ku?anstvo ..................................7.00%
7.00%


10.00%
10.00%
  
   10. OSIGURANJE OD POŽARA, ELEMENTARNIH ŠTETA I POTRESA
     - izvan i unutar industrije, obrta i civilnih objekata ..................................................................
     - osiguranje od požara i elementarne štete u industriji i obrtu..................................................
     - osiguranje od požara i elementarne štete izvan industriji i obrtu............................................
     - osiguranje za ostalu imovinu ( razno )................................................................................7.00%
7.00%
8.00%
6.00%


10.00%
10.00%
11.00%
10.00%
  
   11. OSIGURANJE RAZNIH FINANCIJSKIH GUBITAKA
      - prekid rada zbog požara i nekih drugih opasnosti................................................................
      - kupnja krivotvorenih sredstava za pla?anje..........................................................................
      - otkaz turisti?kih putovanja.................................................................................................
      - osiguranje stambenih kredita, izvoznih potraživanja i drugih potraživanja................................
      - osiguranje troškova pravne zaštite i troškova sudskih postupaka..........................................
      - osiguranje jamstva...........................................................................................................5.00%
4.00%
4.00%
3.00%
6.00%
upit


7.50%
6.00%
7.00%
6.00%
10.00%
upit
  
   12. KASKO OSIGURANJE ZRA?NIH LETJELICA, PLOVILA i TRA?NIH VOZILA
      - obvezno osiguranje letjelice, osiguranje voza?a za robu u zra?nom prijevozu.........................
      - kasko osiguranje zra?nih letjelica za laku avijaciju..............................................................
      - kasko osiguranje zra?nih letjelica za tešku avijaciju............................................................
      - kasko osiguranje plovila na moru i jezeru...........................................................................
      - kasko osiguranje tra?nih vozila ........................................................................................4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
2.00%


7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
5.00%
  
   13. OSIGURANJE JAMSTVA
      - osiguranje jamstva .........................................................................................................upit


upit
  
   14. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
      - ostala dragovoljna zdravstvena osiguranja..........................................................................2.00%


5.00%
  
   14. OSIGURANJE OD ODGOVORNOST ZA UPORABU PLOVILA, LETJELICE i VOZIKLA
      - osiguranje/odgovornosti za štetu plovila pri ukrcavanju robe i drugo......................................
      - osiguranje/odgovornosti za štetu tre?ih osoba u obveznom osiguranju letjelice i drugo...........
      - osiguranje/odgovornosti za primljenu robu u vozilu i drugo...................................................
      - osiguranje/odgovornosti za štetu tre?ih osoba u obveznom osiguranju vozila.........................3.00%
4.00%
5.00%
2.00%


6.00%
8.00%
10.00%
4.00%
 

 

 

   WebMediaWeb

Portal za oglašavanje
 
     ScandiEuro
         ScandiEuro

         Posredovanje u poslovima
 
     MobiCash web 100
      MobiCash

      Mobilno pla?anje
 
 
ASEuro web light                        ASEuro
            WebShop - WebKatalog
 
Dostava                        Dostava
                   na ku?ni prag