ZAHTJEV KORISNIKA - ispunjava djelatnik grupacije

Prijava usluge
Odjava usluge
Promjena osobnih podataka

Korisnik - Partner

Upišite broj mobitela za MobiCash:

ako ste član MobiCasha

ZAHTJEV KORISNIKA - ispunjava Korisnik

fizička osoba
Tvrtka
Obrt
Ime i prezime Ime Tvrtke
Korisnik slanjem ovog zahtjeva putem elektronske pošte (e-maila) ili vlastoručnim potpisom potvrđuje da su navedeni podaci točni i time daje dopuštenje grupaciji GroupMobiCash da obrađuje i koristi osobne podatke Korisnika naznačene u ovom zahtjevu. To uključuje OIB i broj tel. / mob. Korisnika potrebnih za obradu podataka administrativne prirode u grupaciji GroupMobiCash. Također, Korisnik je suglasan da se njegovi osobni podaci međusobno razmjenjuju u grupaciji GroupMobiCash u svrhu pružanja usluge i rješavanja eventualnih prigovora.

Slanjem ovog zahtjeva putem elektronske pošte (e-mail) ili vlastoručnim potpisom, Korisnik prihvaća navedene uvjete poslovanja grupacije GroupMobiCash. Uvjeti korištenja usluge nalaze se kao prilog ovom zahtjevu.

OSIGURANJE OD NEZGODE
Nikako Rekreativno
Amaterski Profesionalno
Iznos osiguranja za smrt od nezgode
Iznos osiguranja za smrt zbog prometne nezgode
Bračni drug Djeca Iznos osiguranja za iznenadnu smrt od bolesti
Nasljednici Netko drugi Iznos osiguranja za trajni invaliditet
Iznos osiguranja za 100%-tni trajni invaliditet
Osnovno pokriće
Osnovno + dodatno pokriće
Dinamika plaćanja:
mjesečno kvartalno polugodišnje jednokratno