ŠTO UČINITI U SLUČAJU NASTUPA ŠTETE?


Agencija MiranSan nudi Vam pomoć neposredno nakon što je određeni događaj prouzročio štetu. Izuzetno je važno kontaktirati nas odmah, dakle u trenutku kada je sama šteta nastupila kako biste, slijedeći naše upute, nadoknadili pretrpljenu štetu ili barem smanjili štetne posljedice. 

Broj mobitela za hitne slučajeve: +385 (0)98 650 001

U slučaju nastupa štete potrebno je poduzeti sve mjere kojima bi se ograničilo nastajanje negativnih posljedica i pri tome se pridržavati navedenih uputa kako oštećeni objekt ili stvar ne bi bile izložene daljnjim oštećenjima.

Ukoliko do štete dođe, potrebno je prvenstveno ostati smiren, bez obzira na težinu štete, te prijaviti slučaj telefonom ili doći osobno. Sljedeći korak je fotografiranje oštećenja kako bi se, ukoliko to bude potrebno, dokazi mogli priložiti.

U svim slučajevima predviđenim propisima, a osobito kad je šteta prouzročena požarom, eksplozijom, krađom, provalnom krađom razbojstva i prometnom nesrećom, slučaj prijaviti nadležnom organu unutarnjih poslova i navesti koje su objekti uništeni, odnosno oštećeni ili su nestali prilikom nastanka osiguranog slučaja.

Oštećeni, odnosno uništeni objekti moraju ostati netaknuti, tj, u nepromijenjenom stanju do dolaska predstavnika osiguratelja na mjesto nesreće, osim ako je promjena u javnom interesu ili je nužna radi smanjenja / sprečavanja povećanja štete. Ako do promjene dođe, osiguranik nas je dužan o tome odmah izvijestiti telefonom ili na koji drugi način. Ako se pristupi popravku, obvezno sačuvati zamijenjene dijelove za potrebe mogućeg očevida.

Osiguranik je dužan pružiti sve podatke i druge dokaze potrebne za utvrđivanje uzroka, opsega i visine štete.

Što učiniti u slučaju prometne nesreće?

U slučaju prometne nesreće vozači, odnosno sudionici prometne nesreće, u kojoj je nastala manja materijalna šteta na vozilima, dužni su odmah ukloniti vozila s kolnika i omogućiti nesmetano odvijanje prometa. Prvenstveno savjetujemo da se u ovom slučaju o prometnoj nezgodi izvijesti nadležna policijska postaja (obvezno pozvati MUP ako je među sudionicima sporna odgovornost za prometnu nesreću), te podvrgavanje alkotestiranju vozača.

U slučaju prometne nesreće s većom materijalnom štetom ili u kojoj je netko teško ozlijeđen ili izgubio život, sudionici moraju ostati na mjestu prometne nesreće, te poduzeti sve moguće radnje da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu prometne nesreće. O prometnoj nesreći potrebno je obavijestiti najbližu policijsku upravu ili postaju, te pričekati dolazak ovlaštene osobe koja obavlja očevid.

Što učiniti ako se dogodi nesretni slučaj?

U slučaju nastupa osiguranog slučaja po polici osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) potrebno je poduzeti sve mjere da se ograniče štetne posljedice.

  Ukoliko je nesretni slučaj imao za posljedicu ozljedu osiguranika, osiguranik je dužan:

- javiti se liječniku radi pregleda i pružanja potrebne pomoći i poduzeti sve potrebne mjere liječenja, kao i držati se liječničkih savjeta i uputa

- o nesretnom slučaju izvijestiti nas u najkraćem mogućem roku, odnosno kada zdravstveno stanje to dopusti;

Ukoliko je nesretni slučaj imao za posljedicu smrt osiguranika, korisnik osiguranja je dužan:

- izvijestiti nas u najkraćem mogućem roku o nesretnom slučaju, odnosno kada je to s obzirom na okolnosti slučaja moguće učiniti.

Što učiniti kod nezgode?

Po nastupu osiguranog slučaja potrebno je u što kraćem roku javiti se asistenciji i liječniku radi pregleda i liječenja, te se držati liječničkih uputa o načinu liječenja i rehabilitacije. Po završenom liječenju i rehabilitaciji, u što kraćem roku prijaviti nesretni slučaj i priložiti kompletnu dokumentaciju.

Osiguranje od opće odgovornosti

Osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama iz djelatnosti

predstavlja osiguranje od odgovornosti za štetu nastalu trećim osobama tijekom izvršavanja osigurane djelatnosti uslijed nastanka smrti, povrede zdravlja / tijela treće osobe ili oštećenja / uništenja imovine treće osobe.

Odštetni zahtjev podnosi oštećenik

kojem ujedno, u slučaju pozitivnog rješavanja odštetnog zahtjeva, pripada naknada štete. U slučaju povrede zdravlja / tijela odštetni zahtjev upućuje se odmah po nastanku štetnog događaja, dok se predmet obrađuje po završetku liječenja nastale povrede.

Osiguranje privatne odgovornosti

jest osiguranje odgovornosti fizičke osobe tijekom obavljanja aktivnosti iz svakodnevnog života (izvan obavljanja zanimanja, profesija ili obrta). Privatna odgovornost ne osigurava se samostalno, već predstavlja dio osigurateljnog pokrića pojedinih osigurateljnih paketa. Odštetni zahtjev podnosi oštećenik temeljem police osiguranja na kojoj je ugovorena privatna odgovornost.

Što učiniti kad se dogodi šteta na imovini?

Po nastupu osiguranog štetnog događaja na imovini potrebno je u što kraćem roku događaj prijaviti osiguratelju, te poduzeti sve moguće mjere kako bi se smanjila daljnja oštećenja osiguranog objekta i osiguranih predmeta. Oštećenja na osiguranim objektima i predmetima trebala bi ostati nepromijenjena do procjene obima oštećenja od strane predstavnika osiguratelja.

Što učiniti kod nastale štete za kasko osiguranike?

1. U slučajevima manjih oštećenja vozila (ogrebotine, udar kamena u staklo i sl.) nije potrebno oštećenja prijavljivati policiji, ali je poželjno. u rokovima navedenim u uvjetima kasko osiguranja vozila, pristupiti prijavi i procjeni štete na vozilu.

2. U slučaju nastanka prometne nesreće (sudar s drugim vozilom, udar u objekt, u životinju i sl.). sudionici prometne nesreće s manjom materijalnom štetom na vozilima obvezni su ukloniti vozila s kolnika radi omogućavanja nesmetanog odvijanja prometa. Ukoliko je moguće fotografirati položaj vozila prije uklanjanja istih s prometnice. Nadalje, potrebno je s drugim sudionikom ispuniti Europsko izvješće o nezgodi (dobiva ga svaki osiguranik prilikom ugovaranja police AO). Savjetujemo Vam da u slučaju nesuglasica vezanih za odgovornost za nastanak prometne nezgode, kao i u slučaju kada sami mislite da je to potrebno, pozovete nadležnu postaju prometne policije (tel. broj 192).

3.  U slučajevima nastanka nezgode s većom materijalnom štetom (prometna nezgoda, slijetanje vozila s prometnice, požar), kao i provale u vozilo, krađe dijelova ili cijelog vozila i sl., potrebno je obvezno pozvati nadležnu policijsku postaju (tel. broj 192). Nepozivanje MUP-a može izazvati sumnju u alkoholiziranost vozača, što dovodi do gubitka prava iz osiguranja i otklona kasko zahtjeva. Stoga savjetujemo da u svim slučajevima gdje postoji sumnja na veću materijalu štetu obavezno o prometnoj nesreći obavijestite MUP.

Što učiniti u slučaju štete na plovilu

U slučaju nastupa osiguranog slučaja potrebno je poduzeti sve mjere kako bi se ograničile štetne posljedice i pri tome se pridržavati uputa osiguratelja ili njegovog predstavnika kako oštećeno plovilo ne bi bilo izloženo daljnjim oštećenjima.

O nastaloj šteti potrebno je izvijestiti osiguratelja o nastupanju osiguranog slučaja najkasnije u roku od tri dana od dana kada je za isti saznao.

Najkasnije u roku od tri dana pisano potvrditi danu prijavu na odgovarajućem obrascu.

Osigurani slučaj prijaviti lučkoj kapetaniji, odnosno policiji ako je on nastao uslijed provalne krađe, utaje ili drugog kaznenog djela. 


 

 

   WebMediaWeb

Portal za oglašavanje
 
     ScandiEuro
         ScandiEuro

         Posredovanje u poslovima
 
     MobiCash web 100
      MobiCash

      Mobilno plaćanje
 
 
ASEuro web light                        ASEuro
            WebShop - WebKatalog
 
Dostava                        Dostava
                   na kućni prag